Attractiepark Toverland

Afstudeerstage

de uitdaging

Multimediaal actief zijn

Een afstudeerstage waarbij vrijwel ieder denkbaar medium voorbij is gekomen binnen een dynamische organisatie waarbij krappe deadlines voor de nodige uitdagingen hebben gezorgd.

DIENSTEN

Multimediaal

TYPE

Afstudeerstage

TIJDSPANNE

2022

Attractiepark Toverland, gelegen in het Limburgse Sevenum, is een themapark dat de afgelopen decennia is uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers op het gebied van dagrecreatie in Nederland. Naarmate het park uitbreidde veranderde de doelgroep. Vanzelfsprekend veranderde de huisstijl en alle bijbehorende uitingen mee.

 

De brede doelgroep vraagt om een breed palet aan media-uitingen welke ieder hun eigen doelgroep weten te bereiken. Deze verscheidenheid aan stijlen maakte de functie als vormgever extra uitdagend en leerzaam. In deze case lees je over een aantal projecten die ik tijdens mijn afstudeerstage uit heb mogen voeren.

volg je het nog?

Social media design

Een taak die een groot deel van mijn werkdagen in beslag nam was het ontwikkelen van content voor de socialmediakanalen van Attractiepark Toverland. In samenspraak met de content creator werden ideeën geschetst en vervolgens uitgewerkt tot passende uitingen, uitgewerkt op conceptniveau om te kijken of het idee dat voor ogen was zou werken zoals bedoeld. Vervolgens werd het concept, al dan niet met de nodige aanpassingen, opgemaakt voor de desbetreffende kanalen in de gewenste taal.

In veel gevallen verschilden de uitingen inhoudelijk en visueel enorm ten opzichte van elkaar. De ene keer haakte een post in op een actuele gebeurtenis of een feestdag, terwijl bij een volgende post stil werd gestaan bij een eerder behaalde mijlpaal. Deze diversiteit maakte het ontwikkelen van de verschillende uitingen interessant en zorgde ervoor dat ik continu nieuwe inzichten kon krijgen.

beeldbepalend

Fotografie

Een andere taak welke ik ook voor een groot deel op me mocht nemen was fotografie. Ook hierbij was geen opdracht hetzelfde en zorgde de afwisseling voor leerzame uitdagingen. Een project dat wekelijks terugkeerde was het zogenaamde Maximus’ Bauhaus. In 2022 heeft de in 2004 geopende boomstamattractie Expedition Zork een enorme transformatie ondergaan. Maximus Müller, een verstrooide uitvinder en zelfbenoemd genie, stond hierbij centraal. Updates rondom deze verbouwing werden thematisch gedeeld via verschillende kanalen.

Om de updates te voorzien van de nodige foto’s liep ik wekelijks een rondje over de bouwplaats. De meest prominente veranderingen legde ik vast en waar nodig won ik informatie in over de stappen welke op de bouw waren gezet. Op die manier kon ik de collega die de Bauhaus Update tekstueel verzorgde voorzien van de benodigde informatie. Vervolgens selecteerde ik een aantal foto’s en maakte deze op in een stramien in thema van het Bauhaus.

Naast het maken van foto’s voor de bouwupdate hield ik me ook bezig met vele andere vormen van fotografie. Zo heb ik onder andere productfoto’s gemaakt van nieuwe merchandise, sfeerbeelden van het park tijdens evenementen of een specifiek seizoen en heb ik reeds bestaande foto’s bewerkt en omgezet naar het juiste bestandsformaat voor publicatie.

maakt indruk

Drukwerk

Ook het vormgeven en drukklaar maken van offline media-uitingen behoorde tot mijn takenpakket. Hierbij draaide het om intern en extern inzetbare communicatiemiddelen, bedoeld voor zowel voor als achter de schermen. De grote diversiteit aan stijlen en huisstijlelementen zorgde wederom voor de nodige afwisseling en uitdaging.

De uiteindelijke toepassing van deze offline media was enorm divers: dit ging van vitrinekaartjes tot aan merchandise en van reclameposters tot aan bebording voor horecapunten. Ook hier zorgde het verschil in doelgroep en de uiteenlopende call to actions voor een uitdagend ontwerpproces.

Neem contact met me op

Ik ben altijd in voor een goed gesprek. Of het nu is voor jouw nieuwe idee, of om gewoon even te kletsen.